เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2566
 2.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 มกราคม 2566 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 มกราคม 2566 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2566
 3.กำหนดการขออนุญาติเลื่อนสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2566
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2566
 5.สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2561 - พฤษภาคม 2563 ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ :: สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2561 - พฤษภาคม 2563 ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดต่อ รับใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป * หากเกินระยะเวลา 90 วัน ต้องเสียค่าปรับ รับปริญญาบัตรช้า จำนวน 500 บาท โดย เตรียมบัตรประชาชน ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ที่สำนักทะเบียนและประะมวลผล *กรณี ไม่สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วย ตัวเอง ให้ส่งรูปถ่าย บัตรประชาชนของบัณฑิต(ผู้ที่ให้มารับแทน) ในมือถือผู้ที่มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร แทน และแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล