เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.REG CONNECT (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2566
 2.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2566 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2566
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 เมษายน 2566 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2566
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ 20 มีนาคม 2566 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2566
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล