เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2565
 2.ประกาศขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและคำร้องออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กรกฎาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล