เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2565 (ด่วนที่สุด)    
1. ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2565
- ภาคปกติ ศูนย์เวียงบัว
- ภาคปกติ ศูนย์แม่ริม
- ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโดยให้ติดต่อทำบันทึกข้อตกลงที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2565
- ภาคปกติ ศูนย์เวียงบัว
- ภาคปกติ ศูนย์แม่ริม
- ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
 2.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2565
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 กันยายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 กันยายน 2565สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2565
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2565
 5.แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 ที่ คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล