เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/60 ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้
ประกาศโดย   YONGYUTH   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2    
ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2560    
ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560    
ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2560
ประกาศโดย   SYSTEM   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
 5.การชำระเงิน    
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน แล้วนำไปชำระได้ทั้ง 2 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ประกาศโดย   BOONTAN_RIT   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล