เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 เมษายน 2565    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 เมษายน2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล